OM

FullSizeRender

 

Om Merete Lund Fasting:

Er fra Lom og bor i Arendal.

Bakgrunn

  • Førsteamanuensis i idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, 2012 -
  • Philosophiae doctor, Pedagogisk institutt, NTNU, 2012

Prosjekter:

Jeg skriver nå bok om utelek for Universitetsforlaget. Den kommer ut i løpet av 2017.

Kroppslighet i barnehagen: Høsten 2015 startet jeg opp dette forskningsprosjektet i samarbeid med barnehager som er med i nettverket «Barn og rom». Målet med arbeidet er å få større forståelse for barn kroppslige lek. prosjektet ble avsluttet våren 2016. Har publisert en artikkel der noen resultater drøftes: Magien i utetiden. Denne er skrevet sammen med Knut Løndal og står i boka Læring (red.: Maria Øksnes og Einar Sundsdal). Se mer under artikler.

 Barn og rom nasjonalt: Jeg er en av fire som sitter i styringsgruppen i dette nettverket.

Outdoor play and learning: Jeg er medlem i internasjonalt nettverk. Handbook of outdoor play and Learning kommer ut på SAGE publication juli 2017. Dette blir en viktig bok for den som er opptatt av lek og læring utendørs. Nettverket møtes igjen på Eecera konferansen 31.aug 2017 i Italia.

Friluftsliv- bokprosjekt: Friluftslivsmiljøet i Norge har gitt ut en antologi. Jeg har sittet i redaksjonen sammen med fire andre. Bokas tittel er Ute! og mitt bidrag er: Det lekende friluftslivet. Boka kom ut i februar 2016

 

Forskningsgrupper:

SEP-HEP research group; Sport and Exercise Psychology: Health, Education, and Performanceat the University of Agder (UIA)

Barn og rom lokalt på UIA: Forskningsgruppe med medlemmer fra tre fakulteter ved Universitetet i Agder som jobber med barn og rom på tvers av fag

 

 

 

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes